Cấp Gió Sạch Cho Phòng Sơn

Cấp Gió Sạch Cho Phòng Sơn

Cấp Gió Sạch Cho Phòng Sơn

Tình trạng: Mới 100%

Tùy chọn :

Số lượng:

THI CÔNG PHÒNG SƠN SẠCH CHO SẢN PHẨM SƠN BÓNG KÍN

THÔNG TIN KỸ THUẬT:

 + Cấp khí sạch đối lưu cho công nhân hoạt động trong khu vực phòng phun sơn  & phòng phơi sản phẩm.

 + Tạo áp dương cho khu vực phòng phun sơn & phòng phơi , tránh phát tán đối lưu nguồn không khí bẩn có bụi  từ khu vực khác đến nơi có sản phẩm đã được phun sơn.

 + Hút triệt để lượng sơn còn dư & dung môi trong phòng.