QUẠT CẤP KHÍ SẠCH CHO PHÒNG SƠN 3 LỚP LỌC

QUẠT CẤP KHÍ SẠCH CHO PHÒNG SƠN 3 LỚP LỌC

QUẠT CẤP KHÍ SẠCH CHO PHÒNG SƠN 3 LỚP LỌC

Tình trạng: Mới 100%

Tùy chọn :

Số lượng:

 

 

QUẠT CẤP KHÍ SẠCH LỌC BỤI SẠCH TRƯỚC KHI THỖI VÀO PHÒNG SƠN TRÁNH BỤI BẨN XUNG QUANH VÀO PHÒNG SƠN LÀM ĐẸP SẢN PHẦM KHI ĐANG SƠN VÀ SẤY KHÔ BỀ MẶT SƠN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUẠT CẤP KHÍ SẠCH CHO PHÒNG SƠN 3 LỚP LỌC

Scroll