PHÒNG SẠCH HẤP MAU KHÔ BỀ MẶT SƠN

PHÒNG SẠCH HẤP MAU KHÔ BỀ MẶT SƠN

PHÒNG SẠCH HẤP MAU KHÔ BỀ MẶT SƠN

Tình trạng: Mới 100%

Tùy chọn :

Số lượng:

 

PHÒNG HẤP MAU KHÔ SƠN 

-SẢN PHẨM SAU KHI SƠN XONG SẼ MANG QUA PHÒNG HẤP SƠN TRÁNH BỤI SƠN VÀ BỤI BÊN NGOÀI BÁM VÀO BỀ MẶT SẢN PHẨM SƠN DO ĐÓ PHÒNG HẤP NÀY PHẢI SẠCH VÀ CÓ CẤP KHÍ SẠCH ÁP DƯƠNG

PHÒNG SẠCH HẤP MAU KHÔ BỀ MẶT SƠN 

Scroll